uvod cz sk de en pl uvod

  

ARCHIV KARLA KRYLA

 

...  

 

  

*12.04.1944 - 12.04.2017

 

...  

 
Duben / Květen
2017 TORST - KAREL KRYL | 
Prózy

   
Karel Kryl - Prózy

 

Svazek Prózy je první knižní edicí prozaických prací

Karla Kryla. Vychází z autorských strojopisů a rukopisů

– ve dvou případech časopiseckých otisků –

uložených v Archivu Karla Kryla. Kniha je členěna

do tří částí: první shrnuje povídky a pohádky, druhá

fejetony a úvahové, vzpomínkové a příležitostné texty,

třetí tvoří rozsáhlá próza Člověk. S výjimkou prvních

tří textů, napsaných v Československu v letech

šedesátých, byla většina próz napsána v sedmdesátých

letech v Německé spolkové republice.

Karel Kryl je psal převážně pro vysílání rozhlasové

stanice Svobodná Evropa, v němž je sám četl. Některé

ze svých povídek čítával i na svých koncertech.

 

                                      Jan Šulc

 
ISBN: 978-80-7215-546-0
KC *399,--

  

...

 

 

2016 TORST – KAREL KRYL | Krylogie

   

Karel Kryl - Krylogie

  

 

Rok padesát devět konečně; rok, v němž poprvé je

mi vlastniti kytaru, a stejně poprvé v mém životě

dokonce co dar k vysvědčení. Mám pocit, že kdyby

mí rodičové bývali byli tušili, co tenhle špás bude

stát nervů, byli by mi snad raději bývali koupili sušenky

nebo co. Leč, nechali se zlákat.

A tak jsem, bezmála šestnáctiletý, začal brnkat

už naučené prstoklady na vlastní Gibson, džipsonu,

jak se říkalo. Zněla poněkud neostře, pokud vím.

Nebo snad příliš ostře?

 

                          Karel Kryl, Krylogie

 

http://www.torst.cz/czech/detail.php?pk=708
 

 

...  

  

04.03.2017

 

Tradiční zádušní mše za Karla Kryla v kostele sv. Markéty v pražském Břevnově se bude konat
v sobotu 4. března 2017 od 18 hodin.

   

Karel Kryl - Praha Břevnov_11.04.2017 Karel Kryl - Praha Břevnov_11.04.2017

  

...

 

Národní divadlo Praha: Sólo pro tři / Brel - Vysockij - Kryl

 

Další představení úspěšné baletní inscenace na motivy písní tří legendárních evropských písničkářů proběhnou v následujících termínech:

 

ND - Sólo pro tři / Brel - Vysockij - Kryl 
 

2017

20.05.2017 - 14:00, 19:00

  

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/5137?t=2017-02-04-14-00

  

... 

  

Svandovo divadlo Praha: Karel Kryl - Země Lhostejnost

   

Na jevišti „Švandova divadla“ v Praze byla 05.10.2013 uvedena premiéra divadelní hry Země lhostejnost 

   

Tato prezentace divadelní hry je volné scénické aranžmá podle díla Karla Kryla na základě jeho časově kritických textů zveřejněných v jeho stejnojmenné knize v roce 2012. Tvůrci přitom využili také části z knihy „Rýmované komentáře“, kterou vydá v říjnu 2013 nakladatelství Torst v Praze, a dále některé texty a hudbu jeho písní.

         

Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách a v tiskových informacích divadla.

  

2017

03.06.2017 - 19:00

  

http://www.svandovodivadlo.cz/  

   

   

...    

 

   

07.10.2013 | Karel Kryl - Rýmovane komentaře

  

V říjnu vydá nakladatelství Torst v Praze další publikaci z Archivu Karla Kryla. „Rýmované komentáře“ jsou poznámky Karla Kryla k tehdejším aktuálním každodenním tématům. Jedná se o komentáře zdokumentované formou Karlem Krylem sestaveného a v Archivu Karla Kryla uloženého manuskriptu.

   

 

S malými změnami sloužil tento manuskript v době od 26.05. do 30.6.1991 jako předloha pro jeho poslední relace vysílané Rádiem Svobodná Evropa v Mnichově.

 

  

Karel Kryl - Rýmované komentáře

         

 

www.torst.cz/czech/detail.php?pk=638

  

...

   

Nadační fond Karla Kryla

   

Tímto se distancuji od Nadačního fondu Karla Kryla a od jeho aktivit;
zejména od veřejné sbírky na náklady spojené s pořízením plastiky anděla na náhrobek Karla Kryla. O výzvě k veřejné sbírce jsem nebyla informována a tato sbírka nemá můj souhlas.
  

Maria Magdalena Kryl
30.5.2013 | 08.01.2017

   

...   

   

Youtube | Autorská práva

   

Dílo Karla Kryla je chráněno národními a mezinárodními autorskými právy. Každé užití jeho díla proto zásadně podléhá souhlasu. Před stažením Vašeho videa se prosím o autorských právech informujte na webových stránkách

  

http://www.youtube.com/yt/copyright/cs/index.html 

 

 

Copyright © archiv Karla Kryla 2017 | Aktualizace 01.05.2017