uvod cz sk de en pl uvod

27  Karel Kryl - Prózy 

 

archívny materiál  

2017
Duben/Květen

Torst - Praha, CZ

 

 

Informace ke knize

 

| Prózy 

 

Svazek Prózy je první knižní edicí prozaických prací Karla Kryla.

Vychází z autorských strojopisů a
rukopisů 
– ve dvou případech časopiseckých otisků – uložených v Archivu Karla Kryla. Kniha je členěna do tří částí: první shrnuje povídky a pohádky, druhá fejetony a úvahové, vzpomínkové a příležitostné texty, třetí tvoří rozsáhlá próza Člověk. S výjimkou prvních tří textů, napsaných v Československu v letech šedesátých, byla většina próz napsána v sedmdesátých letech v Německé spolkové republice.

Karel Kryl je psal převážně pro vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa, v němž je sám četl. Některé ze svých povídek čítával i na svých koncertech.
  

       Jan Šulc

 

 

 

 

        

Karel Kryl - Prózy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-80-7215-546-0 

S kresbami autora z let 1976–1977
Vybral, uspořádal, k vydání připravil
a ediční poznámku napsal Jan Šulc
Obálku s použitím fotografie Josefa Rakušana
navrhl David Balihar
Grafická úprava a sazba podle osnovy
Davida Balihara studio Lacerta
Vydalo nakladatelství Torst,
Opatovická 24, 110 00 Praha 1
(www.torst.cz),
jako svou 625. publikaci
Redaktorka Jaroslava Jiskrová
Vytiskla tiskárna PB tisk, Příbram
Vydání první
Praha 2017

 

http://www.torst.cz/czech/detail.php?pk=621